Kurs przygotowujący do egzaminu Cambridge FCE

Jak ten kurs wygląda?

Kurs ten ma formę wirtualnej klasy. Dzieli się on na tygodniowe odcinki. W każdym tygodniu nauczyciel zadaje ćwiczenia do wykonania oraz wyznacza tematy do opracowania. Kurs ten wspiera konstruktywną, społeczną edukację (współpraca, ćwiczenie, krytyczne przemyślenia).

Niektóre z form aktywności, które pojawiają się na kursie:

Zadanie

Zadanie obejmuje wyznaczenie pracy do wykonania, daty jej ukończenia i maksymalnej oceny. Studenci będą mogli przesłać jeden plik aby spełnić ustalone wymagania.

Forum

Moduł ten jest zdecydowanie najważniejszy - właśnie w nim mają miejsce dyskusja. Fora będą miały różną postać takją jak prosta dyskusja na jeden temat, forum ogólne dostępne dla wszystkich, lub jeden wątek na użytkownika.

Zasoby

Zasoby stanowią treść kursu. Zasobem może dowolny plik wgrany przez autora lub wskazany przez adres URL.

Quiz

Moduł ten umożliwia rozwiązywanie testów w formie quizów składających się z pytań wielokrotnego wyboru, pytań typu prawda/fałsz, oraz pytań wymagających udzielenia krótkich odpowiedzi. Quizy mogą dopuszczać wielokrotne próby znalezienia rozwiązania. Każda próba jest automatycznie sprawdzana i nauczyciel może decydować, czy przedstawić swój komentarz czy też udostępnić poprawne odpowiedzi. Tu również wystawiane mogą być oceny

Ankieta

Ankiety mogą zostać udostępnione studentom na początku kursu w celach diagnostycznych oraz na koniec kursu w celu dokonania oceny kursu

Jak będzie wyglądała moja "praca z nauczycielem"?

W czasie kursu dostępny jest stały kontakt mailowy z nauczycielem. Kontakt będzie też utrzymywany za pomocą czatu, rozmowy głosowej i komunikatora. Nauczyciel będzie oceniał Twoje zadania, poprawiał wypracowania, udzielał rad i kierował przebiegiem Twojej pracy.

Czy materiały potrzebne do nauki będą dostarczne drogą internetową?

Wszystkie materiały są dostępne bezpośrednio na stronie kursu. Materiały te są oparte na rzeczywistych testach, które odbyły się w latach wcześniejszych. Ćwiczenia dostosowane są w swojej formie do wymogów egzaminu, do którego mają przygotowywać. Zajdziemy tu więc m.in. testy wielokrotnego i pojedyńczego wyboru, uzupełnianie luk, uzupełnianie tekstów, łączenie w pary, itd. Wszystkie one mają na celu wprowadzenie Kursanta w te rodzaje ćwiczeń i testów, które są charakterystyczne dla egzaminu FCE. Dla wielu ćwiczeń punktem wyjścia jest tekst z opracowanym słownictwem kluczowym. Bezpośredni dostęp do materiałów jest możliwy z każdego komputera z internetem, lub zachowanie ich na dysku.

Jak będzie kontrolowany zasób mojej wiedzy oraz monitorowanie moich postępów w nauce?

Zadania w trakcie kursu są oceniane przez nauczyciela. Możliwy jest wgląd w statystyki nauki i sprawdzenie swoich ocen.

Dodatkowo do kursy dołączony będzie program SuperMemo z bazami danych ze słownictwem z kursu. zapewni to zapamiętanie słownictwa z kursu w 98 procentach.

Ile trwa ten kurs?

Kurs trwa 16 tygodni czyli ok 4 miesięcy. To czas wystarczający do gruntownego przygotowania się do egzaminu.

Zapisy na nowe kursy trwają.

Polecamy kursy przygotowujące do FCE i Matury

DEMO!

Jeśli chcesz sprawdzić jak będzie wyglądał kurs zapraszamy do zapisania się do Wirtualnej Klasy

Informacja o kursach kursy internetowe